FTG ›› Genootschap ›› Jaarboeken

Jaarboeken

Onlangs verscheen ons 44 ste jaarboek, Eeuwig jonge Pallieter.

Voorop staat de honderdjarige, die in 1916 voor het eerst in boekvorm verscheen. Het jaarboek is voor meer dan 100 bladzijden gewijd aan deze mijlpaal in de Nederlandse literatuur én in het leven van Felix Timmermans.

We starten met het interview van Gaston Durnez met de Antwerpse hoogleraar Kevin Absillis, die het nawoord schreef in de jongste Pallieter-editie. We nemen de Verjaardagsrede voor Pallieter op, die de Lierse auteur (van de roman Woesten) Kris Van Steenberge bracht bij de presentatie van de nieuwste Pallieter. Louis Vercammen staat na vijftig jaar (!) opnieuw stil bij zijn standaardwerk Vijftig jaar Pallieter (1966).

De hoofdbrok komt van het duo Marc Mees en Els Verstreken: Honderdjarige Pallieter springlevend, een overzicht van alle verschijningsvormen van Pallieter in de beeldende kunsten, de muziek en de naamgeving, om te eindigen met ‘Pallieter als uithangbord en visitekaartje van Lier’. De namen van weinig romanfiguren zullen als Pallieter in Vlaanderen (én Nederland) de tand des tijds hebben doorstaan. Zijn actuele aanwezigheid is op dat vlak verbijsterend. Stak hij Tijl Uilenspiegel inmiddels de loef af??

We staan stil bij het Pallieter-exemplaar dat dichter René de Clercq in 1917 van de Antwerpse activisten ontving en kijken in exclusiviteit naar de onbekende illustraties voor Pallieter door de Zwitserse kunstenaar François Gos (1880-1975), die in 1917 deze werken in een Nederlands vluchtelingenkamp maakte. We ronden de reeks Pallieter-bijdragen af met Pallieter door Timmermans in het Frans vertaald. Wie wist dat Timmermans zelf ooit was begonnen zijn eigen Pallieter in het Frans te vertalen?

En we brengen een aanvulling bij de monumentale tweedelige Pallieter-publicatie van August Keersmaekers, met twee onbekende bladen uit het hoofdstuk Het vliegtuig. Gastauteur is de grote Vlaamse kalligrafe Joke Van den Brandt, die toelichting geeft bij de eerste editie van De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt (1923), geïllustreerd door Henri van Straten.

Ons medebestuurslid Stijn Vanclooster brengt een recensie van de pas verschenen biografie van Ernest Claes door Bert Govaerts en hij besteedt uitvoerig aandacht aan de grote Weense Timmermans-vriend, vertaler Paul Wimmer. Daarin staat voor het eerst afgedrukt de Duitse versie van het hoorspel Die Madonna der Fische, een bewerking door Wimmer.

Naar jaarlijkse gewoonte vergast Gaston Durnez ons op een portie Mengelwerk. Het jaarboek sluit zoals steeds af met de Timmermansbibliografie en -kroniek van het voorbije jaar door de voorzitter. De voorzitter herdenkt ons medebestuurslid en Lierse stadsarchivaris Luc Coenen, die enkele maanden geleden is overleden.

Het jaarboek telt 184 bladzijden en bevat talrijke ongepubliceerde foto’s, handschriften, tekeningen en illustraties.

Jaarboeken van het Felix Timmermans Genootschap

We geven hier een overzicht van de jaarboeken die sinds 1972 bij het Felix Timmermans Genootschap zijn verschenen.